خاقان ثبت چه کمکی برای من میکند؟

خاقان ثبت چه کمکی برای من میکند؟

مزایای خاقان ثبت

در انتخاب یا تغییر نام شرکت هوشمندانه شما را یاری می کند. با آسان ثبت دیگر انتخاب نام شرکت کار سختی نیست!

موضوع فعالیت شرکت را با توجه به نوع فعالیتتان به طور جامع به شما پیشنهاد می دهد. مطمئن باشید هیچ خرده موضوعی از قلم نمی افتد!

زمان اتمام ماموریت مدیران و یا بازرسین شرکت را به شما یاد آوری کرده و صورتجلسه تغییرات مربوطه را تولید می کند. به این ترتیب همیشه شرکت معتبری خواهید داشت!

تغییرات یا تصمیمات ضروری شرکت (مانند مجامع عمومی سالیانه و یا تصویب تراز سود وزیان در مهلت مقرر) را به شما توضیح داده و یاد آوری می کند تا به آسانی از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنید!

تغییرات مد نظر شما را در شرکت به زبان ساده دریافت و صورتجلسات تغییرات را دقیقا تولید می کند. مثلا دیگر نیازی نیست مفهوم و تفاوت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده را بدانید!

مهلت پلمپ دفاتر قانونی شرکت را به شما یادآوری کرده و دفاتر مذکور را در موعد مقرر برایتان اخذ و ارائه می کند!

مستندات ثبت شرکت شامل اساسنامه ، شرکت نامه ، تقاضا نامه ، اظهار نامه و ... را به طور کامل و دقیق برای شما تولید می کند.

با بایگانی کلیه اطلاعات سهامداران و مدیران و بازرسین شرکت ، دیگر در تغییرات بعدی نیازی به ورود اطلاعات مجدد ندارید!

همچنین با بایگانی اطلاعات و مدارک ثبتی، تاریخچه مالکیت و مدیریت شرکت را همیشه در دسترس خواهید داشت. مثلا در تاریخ خاصی چه کسی دارنده حق امضا شرکت بوده است ؟

کلیه مستندات ثبتی (شامل اساسنامه ، شرکت نامه ، صورتجلسات تغییرات و ...) را به صورت خام و همچنین امضا شده برای شما بایگانی می کند.

نه تنها در اداره ثبت شرکتها بلکه در تمامی سازمان های مربوطه موارد لازم را بدون نیاز به مراجعه شما برایتان انجام می دهد. مواردی از قبیل :
اخذ مفاصا مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی
پرداخت مالیات افزایش سرمایه به حساب سازمان امور مالیاتی
افتتاح حساب بانکی شرکت در شرف ثبت
جمع آوری و پست مدارک در مراکز پستی
تولید متن آگهی دعوت به مجامع و چاپ آن در روزنامه ها
تولید متن آگهی دعوت به مجامع و چاپ آن در روزنامه ها