اخذ جواز تاسیس صنایع

اخذ جواز تاسیس صنایعاخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس مجوزی است که از جانب وزارت صنایع و معادن به منظور تاسیس یک واحد تولیدی ، مونتاژیا کارخانه صادر میگردد.کلیه شخصیتهای حقوقی و حقیقی بدانند قبل از تاسیس واحد تولیدی می بایست مجوز خود را از وزارت صنایع و معادن و تجارت دریافت نمایند. توجه داشت باشید تفاوتی بین جواز حقیقی و حقوقی نمی باشد تنها زمانی که قصد دارید وام بالاتر از 1میلیارد دریافت نمایید بهتر است اخذ جواز به شکل حقوقی باشد. ،جواز تاسیس به دو نوع الف و ب تقسیم می گردد که نوع الف جوازهایی است که به فعالیتهایی که در هر استان اولویت دارند اعطا می شود و این نوع جوازا از تسهیلات و کمکهای دولتی بیشتری برخوردار می گردند.

جهت اخذ جواز تاسیس صنایع از کجا شروع کنیم ؟

جهت اخذ جواز تاسیس صنایع ابتدا باید طرح توجیهی ارائه نمایید. بدین منظورمی توانید با بهره گیری از مشاوره ی رایگان مشاوران مرکز ثبتی خاقان نسبت به تنظیم طرح توجیهی و دریافت جواز تاسیس مبادرت بورزید. مرکز ثبتی خاقان با دارا دپارتمان تخصصی اخذ جواز تاسیس صنایع بهترین مشاور برای شما متقاضیان محترم می باشد.

مزایای اخذ جواز تاسیس

خاص ترین مزایا برای افرادی که به دریافت جواز تاسیس موفق می شوند، واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسبی توامان می باشد که به شکل ٣٠ % نقدی و ٧٠ % وام فاقد بهره میباشد که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی باز پرداخت وام به شکل اقساط ٣٦ ماهه و در سررسیدهای ٣ ماه یکبار میباشد که همانطور که ذکر شد این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.
اما محدودیتی که در اخذ جواز تاسیس موجود است محدودیتی میباشد که براساس آن قانون تصویب شده در رابطه با ممنوعیت اعطای جواز در گستره ی ١٢٠ کیلومتری تهران موجود است بر این مبنا که در این حوالی به جز جواز صنایع کانی سلولزی و صنایع غذایی برای دیگر صنایع جواز تاسیس به صدور نمیرسد . شهرک های صنعتی اشتهارد و فیروزکوه در این قانون جایگاهی نخواهند داشت. مجوزی که كه پس از دارا شدن شروط مورد نیاز به جهت سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های صنعتی تازه به نام متقاضی از جانب وزارت صنایع و معادن در دو بند (الف و ب) ارائه میشود:
الف : سرمایه گذاری در رشته فعالیت صنعتی كه در حوزه ی اولویت های تعریف شده در سند های بالا دست همچون سند پیشبرد صنعتی كشور برمبنای آمایش سرزمین انجام می پذیرد که براساس قوانین از پشتیبانی و تشویق های سرمایه گذاری دولت بهره مند میشود.
ب : سرمایه گذاری در حوزه فعالیت صنعتی كه بیرون از حوزه ی گزینه الف باشد که از مشوق های مختص به خود سرمایه گذاری بهره مند نخواهد شد.
معافیت های تبصره : پشتیبانی ها و تشویق ها ی خاص سرمایه گذاری مشتمل میشود از :
تسهیلات بانكی )ریالی – ارزی ( ،
یارانه زمین در شهرك صنعتی ،
حقوق ورودی ماشین آلات و یارانه های انرژی( آب ، برق و گاز)

اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ

بعد از سپری کردن مراحل تحقیقاتی و مراحل انتخاب طرح ، به سازمان صنایع و معادن استان مراجعت نموده و فرم جواز تاسیس را اخذ مینماییم.
با آگاهی از قوانین ’’ صنعتی، زیست محیطی، کار و امور اجتماعی و در حالت نیاز ، وابسته به موضوع فعالیت ، طرح نظارت بر مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی، شبکه دامپزشکی ‘‘ ،نسبت به تکمیل فرم جواز تاسیس و ضمیمه شدن به تصویر شناسنامه و یادیگر مدارک ثبت شرکت به سازمان صنایع و معادن استان تحویل داده میشود.

مراحل صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت:

بررسی مطالعه و ارزیابی برای انتخاب زمینه فعالیت واحد کشت و صنعت و محل اجرای آن توسط سرمایه گذار انجام بشود.
مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان ذیصلاح و یا سازمان جهادکشاورزی مورد نظر برای اخذ پرسشنامه.
کامل کردن دو نسخه از پرسشنامه بواسطه متقاضی و ارائه ی یک نسخه از آن به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه.
بررسی پرسشنامه بواسطه ی سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنایع ومعادن استان ذیصلاح
درصورت عدم تطبیق با ضوابط ارسال پاسخ با ذکر دلایل از سوی سازمان جهاد کشاورزی، طرح نتایج بررسی در کمیته مشترک تشکیل شده از از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و سازمان صــنایع و مــعادن اســتان ذیصلاح برای گرفتن تصمیم
کامل کردن و به امضارساندن فرم جواز تاسیس بواسطه سازمان جهادکشاورزی استان و فرستادن به سازمان صنایع و معادن استان برای امضاء و بازگشت آن به سازمان جهادکشاورزی صلاحیتدار برای صادر شدن
گواهی تحقیق و توسعه، مدرکی است که بعد از بررسی کارشناسی و در صورت دارا بودن شرایط از جانب سازمانهای صنایع و معادن استانها به صدور میرسد و مدت اعتبار آن دو سال تخمین زده میشود.
درخواست به شکل کتبی بواسطه ی واحد تولیدی به سازمان صنایع و معادن استان ذیصلاح فرستاده شود.
بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و کامل نمودن فرم مرتبط
دوره "مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی" توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه برگزار شده توسط سازمان صنایع ومعادن استانها و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران گذرانده شود.
کلیه مدارک به سازمان صنایع ومعادن استان جهت صدور گواهی تحقیق و توسعه تکمیل شده وفرستاده بشود.

مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه:

پروانه تحقیق وتوسعه، مدرکی میباشد که برای مالکان گواهی تحقیق و توسعه و بعد از بررسی کارشناسی با نگهداری شرایط لازم و طی دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی از جانب معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری به صدور میرسد.
درخواست کتبا" بوسطه ی واحد تولیدی که دارای گواهی تحقیق و توسعه باشد به سازمان صنایع و معادن استان صلاحیتدار تحویل داده میشود ، بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی بواسطه کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و تکمیل فرم مربوطه
گذراندن دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه برگزار شده توسط سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تکمیل و ارسال کلیه مدارک پس از تایید رئیس سازمان صنایع و معادن استان به دفتر پژوهش فناوری و آموزش وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه تحقیق و توسعه
ضوابط صدور جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت
ماده 1 - پروانه بهره برداري:
همه ی واحدهاي صنعتي كه کارهای مورد نیاز جهت نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را به انجام رسانده اند اعم از آنهایی که داراي مجوز تاسيس يا اعلاميه تاسيس باشند يا اينكه مجوز اوليه را نداشته باشند،با تبعیت از اين دستورالعمل ،قادرند پروانه بهره برداري اخذ نمایند.
تبصره 1: توليد آزمايشي به مفهوم ،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات در ارتباط با توليد محصول و هم توليد محصول در يك بازه ی زمانی معین به شکل انبوه مي باشد.
تشخيص انجام توليد آزمايشي بر عهده ی سازمانهاي صنايع و معادن استانهاي مربوطه میباشد.
تبصره 2:تبعیت از ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع 120 كيلومتري تهران يا شعاع 50 كيلومتري اصفهان ضرورت قانونی دارد.
روش كار:
1-1پرسشنامه پروانه بهره برداري :طبق فرم شماره يك) بواسطه ی درخواست کننده تكميل و بعد از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانهاي صلاحیتدار ، مورد بررسي و از حیث کامل بودن بودن اطلاعات مورد تائيد واقع میشود.
2-1توان سنجي جهت معین ساختن بیشترین میزان توان توليد بر مبنای ماشين آلات نصب شده ،بواسطه ی كارشناس صلاحیتدار ) طبق فرم شماره2 ( جهت سه شيفت كاري يعني چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100% برای همه صنايع در سال حساب میشود.تعويض پروانه هاي صادر شده قبلي جهت تغيير شيفت كاري بر اين اساس بلامانع است.در مواردي كه با عنایت به ماهيت صنعت،نياز به محاسبه همه ی اوقات سال به عنوان روزهاي كاري مي باشد.نظير كارخانه سيمان و شيشهاين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100% فزونی مي يابد.
چنانچه باعنایت به گستردگی و پيچيدگي خط توليد ،ظرفيت سنجي براي سازمان صنايع و معادن استان میسر نباشد.ارائه تائيديه مبني بر ميزان توان معین شده از جانب مشاوران صنعتي صلاحیتدار مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا از روش تشكل صنعتي مربوط )در صورت موجود بودن ( لزوم قانونی دارد .
3-1در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.
تبصره 3: در مورد واحدهايي كه بخشي از ظرفيت كل آماده بهره برداري باشد.صدور پروانه بهره برداري براي بخش آماده بلامانع است.
4-1كليه محصولاتي كه جز فرايند خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات خط توليد محسوب مي شوند.مثلا قالبسازي در يك كارخانه توليد كفش محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري يا ذكر ظرفيت و شيفت كاري مطابق بند (2-1) قيد مي گردد.
5-1براي واحدهاي توليد كننده خودرو آماده بودن حداقل خط زنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.
6-1صدور پروانه بهره برداري الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست است و براي صنايع غذايي و بهداشتي و دارویی با توجه به قانون مواد خوردني ،آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 28/4/1346 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و براي صنايع داروئي و غذايي و دام و طيور با هماهنگي سازمان دامپزشكي كشور – يا واحدهاي استاني آنهانيز خواهد بود.
استعلام از سازمان محيط زيست با استفاده از فرم شماره (3)
7-1هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه واريز مي گردد.
8-1پروانه بهره برداري بر اساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي ارائه مي گردد . (فرم شماره 5و 6)
9-1واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه موفق به افزايش ظرفيت مندرج در پروانه خود شده اند و يا به توليد محصولات جديد اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد و يا نباشد اقدام نموده اند پروانه بهره برداري جديد با رعايت بندهاي (1-1) الي (8-1) صادر مي گردد.
10-1در پروانه بهره برداري جديد ظرفيت كل محصولات در زمان صدور درج مي گردد و در ستون تغييرات( افزايش / كاهش) ظرفيت نسبت به آخرين پروانه خواهد آمد.
فعالیت صنعتی:
عملکرد اقتصادی که در زیر شاخه های بخش صنعت در طبقه بندی آی اس آی سی میباشد که با بهره جستن از نیروی انسانی، ماشین آلات، عملیات ، تحقیقات، طراحی و یا مهندسی به تولید کالا، نرم افزار و یا ارائه خدمات منتهی شده و ارزش افزوده را باعث شود ، بازسازی و نوسازی کالاهای مستعمل با شمارگان انبوه و بازیابی در مقیاس مناسب هم فعالیت صنعتی خوانده میشود.
سرمایه گذاری صنعتی:
پروسه ای که در آن اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به سرمایه گذاری اقدام نموده و فعالیت صنعتی در حیطه ی قوانین وآیین نامه انجام میدهند .
واحد صنعتی:
محلیت یا مجموعه ای از ماشین آلات، نهاد های تولید، فناوری، نیروی کار، ساختمان ها و تاسیسات به جهت تولید محصول ایجاد شده است. تلقی می گردد واحد صنعتی واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ بر مبنای تعاریف معمول کشور شناسایی می شود.
ظرفیت تولید:
میزان توانی میباشد که با عنایت به ماشین آلات نصب شده و بقیه ی امکانات تولید جهت فعالیت صنعتی تعبیه شده است. توان تولید بر مبنای ساعات و روزهای کاری سال و با عنایت به ماهیت تولید معین شده و در پروانه های صادره مندرج میگردد.
روش های تولید:
تولید با گونه های روش های کارخانه ای یکدست ، تولید پیمانی و تولید بدون کارخانه قادر است انجام پذیرد. تولید آزمایشی، تولیدی است که به جهت راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات، سنجش ظرفیت و تنظیمات کیفی محصول یا محصولات انجام میپذیرد .تولید فاقد کارخانه فعالیت صنعتی به حساب می آید که تولید کننده با تمرکز بر تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی و استعمال از نام تجاری ، محصولاتی را با بهره گیری از امکانات، تجهیزات و ظرفیت های تولید دیگران عرضه میدارد.
جواز تاسیس:
سندی میباشد که بر مبنای پرسشنامه تکمیل شده و بواسطه ی درخواست کننده صادر می گردد و گویای پیش بینی ظرفیت و نوع تولید جهت محصول یا گروهی از محصولات میباشد.پروانه بهره برداری:
سندی میباشد که بر مبنای این دستورالعمل به صدور میرسد و نشان دهنده ی نوع و توان تولید ایجاد شده برای یک یا گروهی از محصولات در محلی مشخص میباشد.
شناسه کسب و کار:
شناسه منحصربه فردی میباشد که مختص متقاضی می باشد این شناسه بر روی مجوزهای صادره قید می گردد.
فرآيند صدور جواز تاسيس جهت احداث واحدهاي صنعتي توسط ثبت شرکت خاقان
مراجعت حضوری در دفتر برای مشاوره تخصصی بواسطه ی کارشناسان شرکت
انتخاب عنوان جواز با مشارکت مشاورین شرکت
ارائه توضیحات کامل و جامع به سرمایه گذار جهت زمان و شرایط اخذ جواز تاسیس توسط کارشناسان شرکت
قرار داد همکاری بین کارشناسان شرکت و سرمایه گذار

گرفتن مدارک ذیل از سرمایه گذار جهت شروع کار:

۱-تکمیل فرم اطلاعات فردی )حقیقی( و یا شرکتی )حقوقی(
۲-ارائه كپي شناسنامه وكارت ملي )اشخاص حقيقي(و یا كپي مدارك كامل شركت همراه با كپي شناسنامه وكارت ملي اعضاء هيئت مديره )اشخاص حقوقي(
۳-در حالت وجود ارائه تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي
چنانچه سرمایه گذار طرح توجیهی فنی اقتصادی را نداشته باشد مشاورین ما در این حیطه هم سرمایه گذار را مشایعت مینمایند.
۴- پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ريال بابت ابطال تمبر
۵-پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ ريال بابت واریز به حساب صنعت ،معدن، تجارت
از این مرحله به بعد کار به دست کارشناسان شرکت سپرده میشود و طی زمانی که میان کارشناس و سرمایه گذار توافق شده است جواز آماده واگذاری به سرمایه گذار میشود.

مراحل واگذاری زمین در شهرک های صنعتی

مراحل واگذار شدن زمین به متقاضیان احداث واحد صنعتی و مدارک مورد نیاز به قرار زیر میباشد :
الف: ارائه مدارک جهت تشکیل پرونده شامل:
* مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان
* ارائه معرفی نامه از سازمان صنایع و معادن استان البرز جهت اخذ زمین
* در مورد اشخاص حقوقی ارائه فتوکپی اساسنامه، فتوکپی روزنامه رسمی با آخرین تغییرات، فتوکپی واصل شناسنامه کلیه صاحبان امضاء و در مورد اشخاص حقیقی فقط فتوکپی واصل شناسنامه صاحبان امضا.
ب: انتخاب زمین:
* متقاضی می تواند از حداقل سه گزینه زمین مختلف بازدید به عمل آورده و یکی را انتخاب نماید.این گزینه ها بابررسی های لازم در خصوص متراژ درخواستی ، نوع تولید و رعایت مسائل زیست محیطی مشخص خواهند شد.
* زمین انتخاب شده توسط متقاضی به مدت هفت روز در حالت رزرو باقیمانده و چنانچه طی این مدت متقاضی اقدام به واریز وجه و پی گیری ننماید زمین مورد نظر به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.