گالری تصاویر موسسه حقوقی خاقان

خاقان گستران اورین

خاقان گستران اورین

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت شرکت خاقان

ثبت شرکت خاقان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت آنلاین شرکت

ثبت آنلاین شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

ثبت شرکت با مسئولیت محدود , ثبت شرکت سهامی عام و خاص , ثبت تغییرات و انحلال شرکت ها , ثبت انواع موسسه , ثبت برند و علائم تجاری , ثبت اختراع و طرح صنعتی

مراحل و مدارک ثبت

برای راهنمایی بهتر و سریعتر نسبت به مدارک مورد نیاز , مراحل و هزینه ثبت شرکت و برند کلیک کنید.